Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

GARANTI KOFFERTER

TRAVEL FAR sine produkter er nøye testet for å garantere at de reiseeffektene du stoler på oppfyller våre strenge krav. Følgelig, hvis et problem oppstår med produktet og problemet er som følge av av en produksjons- eller materialfeil vil TRAVEL FAR etter egen vurdering, enten reparere eller erstatte produktet i samsvar med garantivilkårene for produktet. Garantiens varighet står på garantikortet som ligger i produktet og/eller i produktspesifikasjoner på forhandlers nettside. For service som dekkes av garantien på et godkjent servicesenter trenger du garantibeviset til ditt produkt som er riktig utfylt eller en original kopi av kjøpskvitteringen.

Elektriske og elektroniske komponenter og tilkoblinger, kabler, adaptere og batterier er ikke omfattet av garantien. Garantien som beskrives her dekker kun produksjonsfeil og omfatter ikke skader forårsaket av misbruk eller urimelig bruk, feil vedlikehold, transportskader, eksponering for ekstreme temperaturer,løsemidler, syrer, vann, normal slitasje eller feil håndtering (f.eks. gjennom flyselskap); kosmetiske skader som f.eks. riper, bulker, flekker, fargeforandinger eller andre forandringer i produktens utseende som ikke påvirker dens funksjon er også ekskludert. Om produkten skades under transport, gjør da et skadekrav til transportselskapet på ankomststedet.

Selv om vedlikehold og reparasjoner på ditt produkt som ikke går under garantien kan gjøres hos de fleste som forhandler TRAVEL FAR, krever TRAVEL FAR at alle reparasjoner som går under garantien kun kan utføres hos et godkjent TRAVEL FAR servicesenter. Feilaktige eller upassende utførte reprasjoner ugyldiggjør garantien på produktet. Du er selv ansvarlig for alle kostnader for å bringe ditt produkt til din forhandler, inkludert men ikke begresent til, kostnader for emballasje, frakt og skatter rundt dette. Din forhandler formidler produktet til vårt servicesenter.

For service som dekkes av garantien på et godkjent servicesenter trenger du garantibeviset til ditt produkt som er riktig utfyllt eller en original kopi av kjøpskvitteringen. Servicesenter avgjør deretter om problemet dekkes av TRAVEL FAR sin garanti. Om garantien dekker problemet får du beskjed om produktet kan repareres eller erstattes. Alle slike reprasjoner dekkes av TRAVEL FAR, inkludert kostnadene som kreves for å returnere det reparerte eller erstattede produktet til deg. Ved en erstatning hvor produktet ikke lenger produseres vil det bli sendt et tilsvarende produkt.

Vi fraskriver oss ettertrykkelig ansvar ved uforutsette skader og følgeskader. Arbeidskostnader og skader som følge av utført vedlikehold eller reprasjoner hos noen andre enn et godkjent servicesenter dekkes ikke av garantien. Garantien er begrenset til verdien av produktet. Produksjonsspesifikasjoner kan endres uten at det opplyses. Produktlåser er kun ment for å forhindre tilfeldig åpning av produktet og kan ikke nødvendigvis forhindre tyveri av produktet eller dets innhold, eller at låsen blir ødelagt av personalet ved flyplass eller statlige myndigheter. Undersøk ditt produkt umiddelbart etter å ha blitt håndtert av de nevnte.

Vår garantien er ment til å gi deg spesifike juridiske rettigheter, Utover de rettighetene som beskrives her, kan du også ha rettigheter som varierer fra delstat til delstat eller land til land med hensyn til eksklusjon eller applikasjon av de underforståtte garantiene, uforutsette skader og følgeskader somt reprasjon og utbytte. Følgelig kan det hende at du ikke omfattes av begrensninger eller unntak som som spesifiseres i denne garanti.